Ke go ikantse thata

Ke go ikantse thata, Mm’a Morena wa me.
Ke kopa thapelelo: thusa, o ntlamele.
Mme mogang ke tlhaela o ntlatse ka thata,
Ke swele mo Moreneng, ke tle ke ye bontleng.

Maria, o molemo, ga o nyatse motho,
Le fa a le mo dibeng, kgakala le Jesu,
Le fa nka mo lebala ka wela mo sebeng.
Wena o se ntlogele mme o ntlhapelele.

Fa ke ya kwa katlholong a k’o mphelegetse;
Leleka baba ba me, roma baengele.
Jesu a nkamogele mo pusong ya gagwe.
Ke swele mo Moreneng ke tle ke ye bontleng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.