Ke tla buseletsa

Ke tla buseletsa Morena ka’ng
bakeng la tsotlhe tseo a mphileng tsona?
Ke tla nka senoelo sa pholoho,
ke rapele lebitso la Morena.

Jesu, Morena, Khosi ea lerato,
‘Musi oa leholimo ke a u rata,
ke a u boka mme pelo ea ka e u thabetse

Ke tla rorisa Morena,
ka Lentsoe le phefa,
O tla nnamolela lireng tsa ka,
o tla nnamolela lireng tsa ka.

Efela thabo le nyakallo,
li tla ntatela ka matsatsi ohle.
Ke tla lula ka tlung ea Morena,
ka litsiu tse se nang palo.

Letlotlo le be ho Ntate,
le ho Mora oa hae Moreshoeli;
le ho Moea o Halalelang,
ka mehla le mehla. Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.