Moya wa ga Jesu

Moya wa ga Jesu, o intshephise,
Mmele wa ga Kreste a ko o nkotle.
Madi a Morena a ke a nnose,
Metsi a a ntlhatswe a lotlhakore.

Loso lwa ga Jesu, a k’O nkgolole;
Ka molemo wa’go, Jesu o nkutlwe.
Mo dinthong tsa gago a ko o mphitlhe.
O mme ke nne nao ke se latlhege.

Kgatlhanong le mmaba a k’O mphemele.
Ka tsatsi ja loso o impilitse.
O laole gore ke tsene Bontleng
Ke tle ke go tlotle ka bosafeleng.

Ke fa ke tla bonang borena jwa ‘go;
Ke fa ke tla itseng boitumelo,
Ruri go molemo go go direla
Le mono lefatsheng re ntse re tshela.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.