Rara, Kgosi

Rara, Kgosi ya Legodimo,
Galaletsa leina ja gago;
Sireletsa letsomanyane:
Modisa kwanyana tsa ga Jesu Kreste
Modisa kwanyana tsa ga Jesu Kreste.

Segofatsa Papa Morena;
Thusa molebedi wa rona
Mo tshimong ya thobo ya mewa

Modimo, re mo rapelela,
Gore o mo godise ka gale,
O namole, O mo female,
O fenye tlhaselo tsa molete tsotlhe,
O fenye tlhaselo tsa molete tsotlhe.

Oh Jesu, o gakologelwe
Tsholofetso e kgolo ya gago:
Gore dithata tsa molete
Ga di nke di fenya lefika: Kereke,
Ga di nke di fenya lefika: Kereke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.