Utlwa, ngwana wa me

“Utlwa, ngwana wa me, tla go ntshala morago.
Sikara mokgoro. kaba sefapano.”
Jesu wa me Jesu bona bokete jo.
Ga nke ke latela ke sa le mmotlana.

“Ke tshotse mokgoro fa ke sa le mmotlana:
Ka lela bojelong, ka swa sefapanong.”
Jesu wa me Jesu ke boifa thata;
Gonne nka tlhoboga gongwe ke ka lapa.

“E rile ke kaba mokgweleo wa dibe
Ka utlwa letsapa mme ka go gopola.”
Jesu wa me Jesu ke ila botlhoko.
Ke batla boikhutso le boitumelo.

“Yo o ratng fela botshelo jwa lefatshe,
Ene ga se tsala, mme o tla latlhega.”
Jesu wa me Jesu, kana go thata jang
Go ikgapha jalo, bo itshoka mono.

“Batlhabani fela ka bona legodimo.
Ke tla ba duela ka menate thata.”
Jesu wa me Jesu, ke ineela jaanong.
Nnaya sefapano, mung wa me, Modimo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.