Yesu ndiyinika wena

Yesu ndiyinika wena intliziyo yam
Kuba nguw’ oyifunayo lentliziyo yam.

Kuba uthi: zisa yona kade ndayifuna
Ibe yeyam yonk’ iindyebo ngoku naphakade.

Nantsi Yesu zuyithathe yeyakho mpela
Andinakufika kuwe xa ndalayo nayo.

Yingcwaliswe Yesu wam ze ifuze eyakho
Ibengcwele ilulame ilungele wena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.