Yizani esonkeni

Yizani esonkeni sokuphila
sinqule ke, NguYesu ngokwenene
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Sikhonza kuwe,Thixo onamandla
Sincede, Nkosi, thina bantu bakho
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Vuyani bantu, nank’ uThixo wenu
utyhila kuni intliziyo yakhe
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Sikubulela Nkosi, ngesi sidlo
ekubizelwa kuso zonk’ iintlanga
Ngcwele,ngcwele,ngcwele uyingcwele Nkosi
udumiso lube kuwe kule Sakramente yakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.