Ndikhokele Thixo

Ndikhokele Thixo wethu
ndingumhambi; Nkosi yam
unamandla andinawo
ebuthathakeni bam
o Msindisi
nguwe olikhaka lam.

Lowo mthombo wosindiso
owavulwa ngenxa yam
mawuvele umpompoze
uzihkamb’ izono zam
o Msindisi
nguwe oluncedo lwam.

Ndifikile eYordane
susa ukuyika kwam
zundikhaphe ndiyiwele
yiba ngumncedi wam
o Msindisi
nguwe olithemba lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.