Ndiyamthanda osemthini

Ndiyamthanda osemthini
ndiyamthand’uYesu wam
obethelwe ngenxa yam
ndiyamthand’ yena yedwa
andithandi okomhlaba
neziyolo ezilizwe
osemthini ndiyamthanda
ndiyamthand’uYesu wam.

Ndiyamthanda osemthini
ndiyamthand ‘ uYesu ngoku
ndakumthanda nanini na
ngalo lonk’ ixesha lam
andinalo uloyiko
xa andisingathileyo
osemthini ndiyamthanda
ndiyamthand’ uYesu wam.

Osemthini ndiyamthand
ndakufuna yena yedwa
ndilandel’ ubizo lwakhe
ndibathand’ abantu bonke:
naxa bona bendidela
ndibathande kwanjengaye
osemthini ndiyamthanda
ndiyamthand’uYesu wam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.