Nkosi ndiyeza

Nkosi ndiyeza kuba ndonile
wena Msindisi wam, akungendali
xa ndicelayo kuwe itarhu
tarhu me Nkosi Yesu.

Lila ntliziyo,Lila zisole
phambi komgwebi wetyala laboni
osenetarhu xa siphilayo
Tarhu ke, Nkosi Yesu.

Ndoda yeentlungu,ndoda yegazi
waliphalaza khumbula ke lo nto
undithengile ngelona gazi
Tarhu ke,Nkosi Yesu.

Yesu Msindisi, Yesu mhlawuleli
ndithandazele KuThixo uYihlo
ndithethelele ngeentlungu zakho
Tarhu ke, Nkosi Yesu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.