UKristu uvukile

UKristu uvukile akekho engcwabeni
luvuyo kuthi makholwa
unguye umonwabisi
Aleluya,Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Ukuze asindise abantu ekufeni
wakuva ukufa yena
namhlanje uyadla ubom
Aleluya,Aleluya, Aleluya, Aleluya

Yenzani umbulelo kulo moyisi kufa
dumani ngamaculo:
iNkosi yidumiseni
Aleluya,Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.