Sinelizwi likaThixo

Sinelizwi likaThixo
sinobom ngalo
siyazaz’izono zethu
noMsindisi ngalo.

Lihambile elo lizwi
lisahamba lona
ezo zizwe ezi kude
zilindele lona.

Ziyoyisw’ iintshaba zakho
ngezwi lakho Nkosi
wozalis’ umhlaba wonke
ngezwi lakho Nkosi.

Iimilambo yelizwe
yovuyiswa ngalo
abantwana bezi zizwe
botyetyiswa ngalo.

Zakuphel’ iimfazwe zonke
Ngezwi lakho,Thixo
Kwakulawul’uxolo lodwa
Ngezwi lakho,Thixo.

Bonk’ abantu beli lizwe
Bovuyiswa ngalo
Nabantwana bezi zizwe
bolulekwa ngalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.