Yizani zintlanga

Yizani zintlanga nibizwa nonke
NguYesu uThix’ owanifelayo:
Yizani,Yizani,Yizani nonke .

Musan’ ukudela ilizwi eli
liveni nikholwe,nilunge ngalo
nikholwe,nikholwe, nikholwe nonke.

Yizani zintlanga nikhaliphile
zenizinikele kuYesu njalo
KuYesu, kuYesu,kuYesu njalo.

Zaman’ ukulunga, zenilindele
uYesu iNkosi umncedi wenu
yinkosi, yiNkosi ,yiNkosi yenu.

Emveni kokuva ilizwi lakhe
novuya kakhulu ngamandla alo
novuya,novuya, novuya nonke.

Izulu lelabo balifunayo
‘sihogo sesabo bangalumkiyo
lumkani , lumkani, lumkani nonke.

Uyolo lweNkosi lukhulu kanye
iintsizi zomhlaba zoyiswa ngalo
zoyiswa, zoyiswa, zoyiswa ngalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.