Oho! Re bineng lineho

Oho! Re bineng lineho tsa Jesu ea mosa!
Oho! Re bineng! Li monate, ‘me lingata.
Eena o itlisitse lipelong tsa rona:
Oho! e joang menate ea ho amohela.

Oho! Re bineng lineho tsa Jesu ea mosa!
Oho! Re bineng li monate ‘me lingata.

Oho Morena! ke u adora ke khutsitse;
Oho Morena! u Ntate, Molimo oa me!
Efela Eukariste ke sephiri ho’na;
Lerato le mpontsitse hobane ke uena.

Monghali oa ka, moea oa ka ke oa hao ruri;
Monghali oa ka, ke u tsepa u inotsi,
Leha lihele tsohle li ka mphutuhela,
Ke lutse ke tsepile, Jesu o ka ho’na.

Ke tla boka joang mehauhelo ea hao eohle na?
Ke tla boka joang? Ke tla ba oa hao ka mehla!
Ka na ka hlasimoha, ka utloa monate
Mohla ke neng ke qala ho tseba Monghali.

Oho Molimo! letsoho la hao le be ho ‘na!
Oho Molimo! ke se ke ka silafala!
U ile ua nkalosa e sa le ke phela;
U mpatlele bohloeki, u putse ntoa ea ka!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.