Jesu ka aletareng

Jesu ka aletareng
o lebella batho
Hona joale a re eeng
Ho mo neha pelo.

Ho Molimo ea matla’ohle
Ka tumelo a re eeng bohle!
Jesu oa me, Jesu oa me,
Bana ba hao, Bana ba hao
Ba u boka, Ba u boka
Ba etsetse mohau.
E! ka mehla ho uena Molimo, Aletareng
Ke tla ‘ne ke tl’o batla bophelo Sakramenteng.

Mohlolo oa mehlolo!
Taba e sa tsejoeng!
Ka tlung eo ea thapelo
Jesu o luletseng?

O nts’a luletse uena,
Motho ea sitiloeng:
U mathele ho eena,
U tla u ntsa sebeng.

O nts’a luletse uena,
Motho ea fokolang,
U nke matla ho eena
Ke eo a se batlang.

O nts’a luletse uena,
U mo furallela’ng?
U khutlele ho eena
Na u balehela’ng?

O nts’a luletse uena
Ngoana ea mo batlang:
U inehele eena
Ke een’a phelisang.

Inkele hle Morena,
Pelo ea ka eohle:
E laeloe ke uena
Ka mehla le joale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.