Oho Jesu! Oho Moren’a ka

Oho Jesu! Oho Moren’a ka,
U tle u tle ka pele ka ho’na
Ke tlile ka tsepo e ntle ka aletareng
Ho fumana seo u re baletseng sona.

Oho Jesu! Oho Moren’a ka,
U tle u tle ke takatso ea ka
U tle u thle ke takatso ea ka.

Oho Jesu! Moren’a ka!
U tle, u tle, busa moeeng oa ka.
Khale pelo ea ka e ntse e u thobela’
Ke hlapantse! Joale e tla lula ho uena.

Oho Jesu! oho Moren’a ka!
Utle, u tle, ke tla khatholoha:
Ke neng ke le naleng tsa satane ea hlophang,
U ntsitse teng, uena Molisa ea khothetseng.

Oho Jesu! oho Moren’a ka!
Utle, u tle, ke tla hlapoheloa.
Oho Ngaka ea ka! a ko u mphekole hle,
Kea baba, kea sitoa, ke sitoa ke lefeela.

Oho Jesu! oho Moren’a ka!
Utle, u tle, Moratuoa oa ka,
U le ka Hostieng e halalelang ruri,
Ke uena bophelo, leseli la bahloeki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.