Oho Jesu! Re lebala

Oho Jesu! Re lebala bohloko
Rea ithabela Ha u lutse mona ho rona

Oho lerato lefetisang!
Ka mehla u inehela rona
U re biletsa
Sejo sa bophelo se sa boleng.

Oho! Morena, bana ba hao
Ba u boka ba sa iketsise,
Le bona ba re
Se ba tla khahlisa pelo ea hao.

Oho! ba heso, re ratang hle
Jesu, Mohahisani oa rona!
Thoko ho eena
E be ka mehla le mehla eohle!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.