Oho ke khotso

Oho ke khotso e kakang ka ho’na
Ke nyakallo e monatenate;
Ke sa tla amohela Molimo oa ka
Tlohang ho’na lona ba lefetse.

A se lethabo, lehlohonolo;
Aletareng, o s’atlile Jesu,
‘Me pelong ea ka ka letsatsi lena
Ke tla mo amohela o s’a etla,
Jesu Moren’a ka, Jesu Moren’a ka.

Oho Morena, ka ‘nete ke lumela
Hobane ke uena ka sebele;
Leha bohobe bo patile borena,
Jesu o teng, ha ke belaele.

Empa joale mohopolo o thata
O s’o hlahhile ka moeeng oa ka:
Oho Morena nkile ka u soabisa;
Na ke tla u amohela joang na?

Oho lona mangeloi a Molimo,
Le tle ho ‘na le ntlhoekise pelo;
Ak’u nthuse hle, le uena Movirigo,
Ke amohele hantle kajeno.

U tle kapele, oho Jesu oa ka,
‘Me u tlatse litakatso tsa ka,
Hoba ke nyoretsoe metsi a bophelo
A fumanoang Sakramenteng ea hao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.