Tlo hle, Moea o Halalelang

Tlo hle, Moea o Halalelang,
Molimo oa leseli,
U tlatse ba u rapelang
Lineho tsa nnete.
U tlatse ba u rapelang
Lineho tsa nnete.

A ko u re nehe bohlale
Bo rorisang leholimo
Hore Molimo a inotsi
E be oa rona monono.

U re nehe le kutloisiso,
Moea o tle o be matla,
Hore re utloe tsa tumelo
‘Me re tsabe sebe feela.

U re re neho ea merero
Ka eona re khethe tsela
E tla re isa ho Molimo,
‘Me re se ke ra lehleha

U re fe matla a ho phetha
Molao o halalelang,
Le khale re se ke ra hloloa
Ke lira tsee re li loantsang.

U re rute tsebo ea ‘nete
‘Me e sa ikhohomoseng,
Re tsebe Jesu a inotsi
Jesu ea re lopolotseng.

Moea oa hao oa borapeli
O re phelise lipelo;
Re fe lerato le bohloeki,
Li hlokahala haholo.

Re kopa tsabo ea Molimo
E leng qalo ea bohlale;
Re tle re tsabe likahlolo
Tse tsabehang ruri tsa hae.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.