Tlo Moea o Halalelang

Tlo Moea o Halalelang,
Tlo moea o Halalelang,
Tlo, Mong’a lipelo!
Hotetsa lipelo tsa rona.

Re se re tla utloa polelo tsa hao,
Ke tsa’nete, ‘me ke tsa bophelo,
Li re bontsa tsela ea poloho;
Thusa, thusa re utloe thato ea hao.
Thusa, thusa re utloe thato ea hao.

Ka nqa tsohle li teng lira tsa rona,
Lefatse lena le re hloile.
Satane eena o re chehile,
Ntate, Ntate, re tsepa uena feela.
Ntate, Ntate, re tsepa uena feela.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.