Oho nako e bokhabane

Oho nako e bokhabane
Ruri o sa tlile Jesu
Ke ‘Moloki oa batho bohle
Mosa oa hae o moholo.

A re roriseng, A re leboheng
Lerato le fetisisang,
E! ka tumelo binang lithoko
Tsa Molimo ea ratehang.

Mona, setulong sa lerato
O tselisa lamonate.
Joale o re tlisetsa khotso
E, khotso ea paradisi.

Che, lialuma tse tsabehang
Mona ha li utloahale;
Matla a hae a fetisisang
A patiloe ka sebele.

Bana, re ke re atameleng
O rata pelo tsa rona.
Oho hle, e be tse hloekileng
Li se ke tsa silafala.

Lebitso la hae le leholo
Le ke le tumisoe hohle
Le borena ba hae kajeno
Bo tsejoe ‘me bo tlotlisoe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.