Re bineng

Re bineng ka thabo,
Ke letsatsi le letle,
Libopuoa tsohle libinele Jesu;
Ka ho hle le ka mehla,
A bokoe a ratu eo!
A re motlotliseng,
A re bineng Jesu.

Molimo ea mosa o khethile sebaka
Hona moo lefatseng ho phela le rona,
Re tsebe ka mehla ho tla fihla ho eena.
Re tle re ‘molelle seo re nang le sona.

Ka tlung ea Molimo, re lahlile mafifi
A tsoang ho satane, monghali ea khopo,
‘Me ha re hlatsuoa, ra fumana leseli,
Ra etsoa hona teng bana ba Molimo.

Ke moo re tla ea teng ha re se re sitiloe
Re jere, ka pelong, thoto e boima,
Re tla ea ka soabo ho ipolela libe
Re batle tsoarelo ho eena Morena.

‘Me sejo sa ‘nete Mor’a Molimo Jesu,
O tla re fa sona ka matsatsi ‘ohle;
Ha re amohetse Sakramente e kholo
Re ka batla eng na mafatseng kahohle?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.