Sehlabelong

Sehlabelong se halalelang
Jesu ‘Moloki oa rona
Ka mosa o fetisisang
O tla ho rona ka mehla.

A re eeng bohle
Ka pelo tse ntle
A re eeng ho moadora
‘Me ka lerato
Le ka hlonepho
Hoba ke eena Morena.

Ka hlompho re mo inameleng
Le ka boikokobetso;
‘Me ho eena ea re ratileng
Re kopeng tsa hae lineho.

‘Me ea iketsang sehlabelo
Bakeng sa baetsalibe
Ke eena Mora oa Molimo,
Ke oa rona Molopolli.

Ke Morena ea matla ohle
Ea re nehang ka matsatsi
Ka sebopeho sa bohobe
‘Mele oa hae ka sebele.

Ba heso re mo neheng moea,
Bophelo, matla le pelo;
Ke pusetso ea bafutsana,
Empa e tla mo thabisa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.