Ahe Maria!

Ahe Maria! Ahe Maria!
Ea se nang le sekoli,
Tsepo ea balumeli,
Ahe Maria, Maria!

‘Me ea se nang sekoli,
Uena ‘M’a ‘Moloki;
Re qelle bohloeki
Ba ‘mele le ba moea.

Oho ‘M’a Baapostola,
Re qelle cheseho
Le matla a moea,
Ho phetha litsoanelo.

Re loanele, ‘M’a rona,
Litsietsing tsohle;
Re thuse ka matla
Re tle re e hlabane.

Sera se halefile
Se re tsoetse pelo;
Oho ‘M’a Molimo,
Ak’u re sireletse.

Re thuse ka mamello,
Le eona phehello;
Re tle re tsepehe,
Re shoele Jesu Kriste.

Mohl’a lefu la rona,
Tlo ho re khothatsa
Le ho re buella,
Re tle re shoe ka khotso.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.