Ke tla ‘mona

Ke tla ‘mona ‘M’a rona ea ratehang,
Pelo e se e utloa monate.
E, u mosa ‘me u motle hakakang,
U fetoa ke Molimo a ‘notsi

Oho Maria ‘M’a Jesu,
Ke tla ba leholimong ha eso le uena.
Oho Maria ‘M’a Jesu,
Ke tla ba leholimong ha eso le uena.

Ke fela ke mo rata haholo hle,
‘Me bitso la hae lea nkhahlisa.
Ke sefela se monate, se setle;
Ka hanong ke ntse ke se bolela.

‘Me ka batla se tsoanang le Maria,
Ke talima lefatseng kahohle;
Empa che ke sitoa ho se fumana;
Ke mohlolo ho mangeloi ‘ohle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.