Letlotlo lohle

Letlotlo lohle le isoe
ho Kriste Morena.
Ka nako tsohle le hohle
Ke batho kaofela.

Oho Kriste Moren’a mosa,
Busa tsohle lipelo;
Kelello le eona thato,
Re u neha tsona.

U filoe lichaba tsohle
Ho ba lefa la hao.
A li ke li u mamele,
Ka tsohle linako.

Li teng nku tse sa u tsebeng
Oho se li lahle.
Ak’u li khannele sakeng
Li tle li u tsebe.

Felisa mefere-fere
E tubang lefatse;
Tsebisa lichaba ‘nete,
Mashano a fele.

Hlonepho e be ho Kriste,
Moren’a marena;
Le thoko le khanya eohle,
Ka mehla le mehla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.