Letsatsi la kajeno

Letsatsi la kajeno ha le se le likela,
Oho Pelo ea Jesu, ke tla ho uena.
Ka mehla le mehla u tla ba tsepo ea ka,
Ke moo ke u ballang lerato le matla.
lerato le matla.

Mamelang hle, Mamelang hle, Mamelang hle,
Mangeloi a Molimo,
Utloang bohle, Utluang bohle, Utluang bohle
Pallo ea ka; Ke shoe mona, ho so ho le molemo
Ho ena le ho koeneha!

E, ke oa hao, Oho Pelo ea Jesu!
Ke tla rata ka mehla,
E ke oa hao, Pelo ea Jesu,
Ke eona he pallo ea ka.

Oho Pelo ea Jesu ke tsepile ho uena:
ke khale ke tsebile hore ua nthata;
E, u tsepo ea ka, u lerato, u mosa,
Ke moo ke ntseng ke re na nka ea ho mang na?
Na nka ea ho mang na?

Oho Pelo ea Jesu supiso sa lerato,
Na hase tsoanelo na hore u ratoe?
E, lerato la hao le tsaonela pusetso;
Pelo ena ea ka, u e amohele.
U e amohele.

Oho Pelo ea Jesu u mpontsitse mamelo:
Ke tlile ho ithuta eona ho uena.
ke mamele hantle, ke be le kutloisiso,
Hobane ke tsela e pholosang moea.
E pholosang moea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.