Oho Movirigo

Oho Movirigo, ea hloekileng,
Ea se nang le sekoli.

Utloa thapelo ea bana ba hao
Utla, Utloa, ‘M’a rona.
‘Me ea ratehang, ‘Me ea makatsang
Ea matla leholimong.

U mosireletsi ea tsepehang,
Ea tletseng mosa ruri.

U re namolele lintoeng tsohle
Tsa rona le e mobe.

U hlokile sebe hlahong ea hao,
Re thuse re se hloee.

U n’u khobe hloho ea Satane,
Re thuse re mo hlole.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.