Ahe ‘Me oa Lesotho

Ahe! Ahe! Maria oa Lesotho
Ahe! Ahe! Ahe Mofumahali

Ahe ‘Me oa Lesotho
Ea mosa, ea lerato,
Re tlile ka lithoriso.
Mamela thoko tsena,
Oho hle li fetisetse,
Ho Mora oa hao ea ratehang.

Oho ‘Me ea ratehang.
U ile ua etela
Balisana ba leng bararo
Ho kopa maitelo.
U re fe moea oa hao hle,
Oa tefelo le thapelo.

Maria ea monate,
Re u fa lirosari.
Re tlile ka ho rapella
Kereke ea Molimo.
E thuse, e atlehise
Hona joale le ka mehla.

Re tlile ho uena ‘Me
Ka pelo tse soabileng.
Kajeno u re tśoarele
Hobane re sitetsoe
Mor’a hao, Jesu oa rõna,
Molopolli ea ratehang.

U utlwe ‘Me ea mosa
Bakriste ba leng mona,
Ba tlileng ka matśeliso
Ho tlosa mahlomola.
Ka pelong ena ea hao ‘Me,
E hlabiloeng ke marumo.

Mamela ‘Me ea mohau,
Lipina tsa lerato,
Tseo bana ba hao kajeno,
Ba u binelang tsona.
Ke thabo le nyakallo,
Le lerato le leholo.

Maria, u rapelle
Basotho bana ba hao,
Ba rate Molimo feela,
Ba lahle masaona.
Ba phele le ka bohloeki
Bo kang ba hao bo tsotehang.

Bakriste ba teng mona
Le kope ligrasia
Ho eena Mofumahali
Maria oa Fatima,
Ea tlileng mona ho rõna
Ho re neha limpho tsa hae.

Basotho bana ba hao,
Oho ‘Mè oa Lesotho,
Ba rata ho u leboha,
Ka ho tla hona ha hao.
Oho hle u amohele
Liteboho tsa Bakriste.

Ho uena ‘Me Maria
Re tlile ho u nehela
Bophelo bohle ba rõna.
Kajeno amohela
Liketso tsa Bakriste bao
Ba inehang pelong ea hao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.