Jesu omuhle othandwayo

Jesu omuhle othandwayo woza
nginxanele wena E! sithandwa
esimnandi, woza Jesu, woza kimi.

Inhliziyo yami, Jesu, ingethokoziswe
lutho, nguwe Jesu, wena wedwa
ongayitholis’ inhlanhla.

Nokukukhumbula njena kunjengoju
olumnandi; woza kimi, Jesu wami,
ngizwe ubumnandi bakho.

Jesu, woz’ uhlale kimi ungemuki
naphakade; Yiba ukwenama kwami,
ngibe isithandwa sakho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.