Shwele, Jesu, Wo! Sonile

Shwele, Jesu, Wo! Sonile,
sadelela izwi lakho,
Asisafanel’ ukuba
size embusweniwakho.

Shwele, Jesu sesikhala
inyembezi phambi kwakho,
ngoba sesinamacala
thin’ esithi singabakho.

Shwele, Jesu, sibuyile,
samukele ngomsa wakho,
usithethelel’ izono
esizenze phambi kwakho.

Shwele, Jesu, Mhlengi wethu,
ngenxa yobunene bakho
siqinise singaphindi
silukhohlw’ uthando lwakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.