Asiye eBethlehema

Asiye eBethlehema sibingelele sithi:
E! Mntwana wophezulu, E! Mntwana 
kaMaria
E! Jesu Bayede! E! Jesu Bayede!

Sokhonza ngani kuye? Ngomlomo wodwa yini?
Qha nazi inhliziyo, azib’ ezakho Mntwana.
E! Jesu bayede! E! Jesu bayede!

E! MntakaNkulunkulu Ndodana kaMaria,
awube uMsindisi kithina sonke Mntwana.
E! Jesu bayede! E! Jesu bayede!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.