Mntwan’ omuhle

Mntwan’ omuhle Nkosi Jesu nampa thina bakho.
Size kukubonga Nkosi kanye nengelosi.
Siyancenga uz’ usiphe inhliziyo ecwebile.
Sibusise Jesu. Sibusise Jesu.

Mntwan’ omuhle, Nkosi Jesu, hlala nathi njalo,
thin’ esingabantu bakho abakuthandayo,
siyizimvu zakho Jesu, ake usilonde njalo.
Sibusise Jesu. Sibusise Jesu.

Mntwan’ omuhle, Nkosi Jesu, ake usisize
sibe abantu abahle sisesemhlabeni,
khona sothi mhla sifayo, singeniswe ezulwini.
Sibusise Jesu. Sibusise Jesu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.