Wozani sisondele

Wozani sisondele ngasesiphambanweni.
Simbone uMsindisi onqanyuleziweyo.
Bonan’ umzimba wakhe ushaywe kalukhuni
usumanxebanxeba uphum’ igazi wonke.

Ikhanda liqheliswe ngameva kabuhlungu,
izandla nezinyawo, nazo-ke zibethelwe.
Kant’ uyabekezela uhluphekela thina.
Ufel’ onqamlezweni ngothando olukhulu.

Msindisi weth’ omuhle, ngubani onecala
lokufa kwakho loko, kunge yithina zoni,
E! Jes’ othandekayo, sengathi ngingakhala
ngezono zami zonke owafa ngenxa yazo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.