Jabulanini makholwa

Jabulanini makholwa nihube,
nihlabelel’ amagama amnandi.
Ngoba uJesu uMhlengi wesintu
usevukile waphum’ elibeni.
Usevukile waphum’ elibeni.

Senikhululwe, nathol’ ukuphila
ngaye uJesu owanisindisa.
Ake nishiye ukona ngempela,
nize kumkhonza ovuk’ ekufeni,
nize kumkhonza ovuk’ ekufeni.

Ningabuyeli koyimpi kinina,
osenqotshiwe uMhlengi uJesu.
Nibolandela owanikhulula,
khona nofika kuyen’ ezulwini,
khona nofika kuyen’ ezulwini

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.