Ahe Maria

Ahe Maria, Ahe Maria
Ea senang sekoli
Tshepo ea balumeli
Ahe Maria, Maria.

Mè ea senang sekoli
Uena ‘M’a’Mokoli.
Re qelle bohloeki
Ba mmele le ba moea.

Oho ‘Ma Baapostola
Re qelle cheseho
Le matla a moea
Ho phetha litśoanelo.

Re loanele, ‘Ma rona
Litsietsing tsohle
Re thuse ka matla.
Re tle re e hlabane.

Sera se halefile
Se re tsoetse pelo
Oho ‘Ma Molimo
Ak’u re sireletse.

Re thuse ka mamello
Le eona phehello
Re tle re tshepehe
Re shoele Jesu Kriste.

Mohl’a lefu la rona
Tlo ho re kgothatsa
Le ho re buella
Re tle re shoe ka khotso.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.