Ahe ‘Me oa Lesotho

Ahe! Ahe! Maria oa Lesotho
Ahe! Ahe! Ahe Mofumahali

Ahe ‘Me oa Lesotho
Ea mosa, ea lerato
Re tlile ka lithoriso
Mamela thoko tsena
Oho hle li fetisetse
Ho Mora oa hao ea ratehang

Oho ‘Me ea ratehang
U ile ua etela
Balisana ba leng bararo
Ho kopa maitelo
U re fe moea oa hao hle
Oa tefelo le thapelo

Maria ea monate
Re u fa lirosari
Re tlile ka ho rapella
Kereke ea Molimo
E thuse, e atlehise
Hona joale le ka mehla

Re tlile ho uena ‘Mè
Ka pelo tse soabileng
Kajeno u re tśoarele
Hobane re sitetsoe
Mor’a hao, Jesu oa rõna
Molopolli ea ratehang.

U utlwe ‘Me ea mosa
Bakriste ba leng mona
Ba tlileng ka matśeliso
Ho tlosa mahlomola
Ka pelong ena ea hao ‘Mè
E hlabiloeng ke marumo.

Mamela ‘Mè ea mohau
Lipina tsa lerato
Tseo bana ba hao kajeno
Ba u binelang tsona
Ke thabo le nyakallo
Le lerato le leholo.

Maria, u rapelle
Basotho bana ba hao
Ba rute Molimo feela
Ba lahle masaona
Ba phele le ka bohloeki
Bo kang ba hao bo tsotehang.

Bakriste ba teng mona
Le kope ligrasia
Ho eena Mofumahali
Maria oa Fatima
Ea tlileng mona ho rõna
Ho re neha limpho tsa hae.

Basotho bana ba hao
Oho ‘Mè oa Lesotho
Ba rata ho u leboha
Ka ho tla hona ha hao
Oho hle u amohele
Liteboho tsa Bakriste.

Ho uena ‘Mè Maria
Re tlile ho u nehela
Bophelo bohle ba rõna
Kajeno amohela
Liketso tsa Bakriste bao
Ba inehang pelong ea hao

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.