Bakriste re loantseng

Bakriste re loantseng lira tsa rona tsohle,
Re tla li hlola hang bana ba Maria;
E, re ‘mitseng mona lefatseng la mahloko;
Ke eena ‘M’a Jesu, ke eena ‘M’a batho.

Mofumahali oa hlolo,
U hlotse lihele tsohle;
Re etseng hammoho hle,
Sefela sa khotso.

Re beheng ho eena tsepo ea rona eohle,
Lipelo tsa rona li mo rate tsohle;
Le lebitso la hae le boleloe kamehla,
Le tle le tsabise lira tsa Morena.

Oho ‘Me ea hloekileng ea se nang le sekoli,
U re fe lineho tse tsoang ho Molimo
Re tle re be mona bakriste ka sebele
Le mohla re fallang, re fihle ho uena.

Ha lefatse lena le nyefola Molimo,
Rona ban aba hae re tla mo khahlisa.
E, re tla boloka melao ea lerato,
Re rate Morena re rate Maria.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.