Binang Bakriste

Binang Bakriste! Binang ka thabo
Pela Jesu Kriste, hoang lithoko.

Lefatshe le phetse binang kajeno
Teboho ea ‘nete e be ho Jesu.

Moshoeli oa rona o tsoa lebitleng
O re neha matla a ho tsoa sebeng.

O sa hlotse lefu re ba hae bohle
‘Me ka eena Jesu re pholohile.

‘Moloki o lutse ‘musong oa khotso
Rona bana ba hae re beng hammoho.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s