E! Nhliziyo yomkhululi

E! Nhliziyo yomkhululi,
wena mthombo wokuthanda.
Wazidela ngenxa yethu
waze 
wafa kabuhlungu.
E! Sengathi singabonga,
wen’ ogcwel’ uthando lonke.

Inhliziyo yakho Jesu,
isilulamisa njalo.
Lonk’ usizi luyaphela.
Uma sikhumbula yona.
Yonk’ inhlanhla nobumnandi
kufumaniseka kuyo.

E! Nhliziyo ecwebile,
naku simi phambi kwakho:
Ak’ uvume isicelo
senhliziyo zethu lesi:
Yenz’ ukuba sikuthande
ngenhliziyo zethu zonke.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.