E! Virigo elimnene

E! Virigo elimnene Nkosikazi eCwebile.
Sesiyakubingelela, Wena Mame weth’ omuhle.

Nina woMsindisi wethu, nazi inhliziyo zethu,
zinikele kumntanakho zib’ ezakhe zimuthande. 

Ingelosi zibabaza, ukucweba okukhulu,
kwenhliziyo yakho enhle, wena mbali ecwebile.
Nina woMsindisi…

Mkhulumeli wabonile, sicelele eNkosini,
isihlanz’ izono zethu, khona sizocweba nathi.
Nina woMsindisi…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.