E! Zingelosi

E! Zingelosi zasezulwini yehlani nize,
nizodumisa iSakramente laseLathini.

E! Zingelosi, bongan’ uJesu, nimtuse nithi :
E! Nkosi yethu, mawudunyiswe ubongwe njalo.

E! Zingelosi, tusan’ iNkosi eseLathini.
Hubani nithi: E! Ucwebile E! Ucwebile.

E! Zingelosi sifundiseni ukudumisa
iNkosi yethu yasezulwini eselathini.

E! Zingelosi, sincengeleni kuJesu Kristo.
ukuba asiphe iSakramente mhla simukayo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.