Hlatsuong

Hlatsuong ke ne ke itlame
Ka re ke eena Morena ka,
Ka ikhethela ‘Moloki
Le kajeno ke sa pheta.

Ke sa itlama le joale
Ka hore ke oa hao Kriste
Ho na joale ho ea lefung.

Ke lumela linnete tsohle
Tse rutoang ke Khotla la hao,
Ke tla li boloka ka ‘nete
Le kajeno ke sa pheta.

Melao ke tla e boloka
‘Me ke tla phela ka eona,
Hlatsuong ke ne ke itlame
Le kajeno ke sa pheta.

Ke rata ho ba oa hao ruri
Mehopolong le liketsong,
Ke rata ho u sebeletsa
Le kajeno ke sa pheta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.