INhliziyo kaJesu

INhliziyo kaJesu, yiso isiphethu leso,
okwaphum’ igazi kuso elasisindisa sonke.

Lenhliziyo ethe cwe; eluthand’ oluthe swi;
wozanini siyituse singayeki ukuyithanda. 

Yasihluphekela yona yasifel’ onqamlezweni;
isasazi ezulwini, isasazi eLathini.
Lenhliziyo

Lenhliziyo engithanda mina muntu kazanyana,
akus’ iyomuntu njena, ngekaNkulunkul’ uqobo.
Lenhliziyo…

Sekungathi bonk’ abantu bangayazi leNhliziyo:
baluqond’ uthando lwayo, baze bayithande nabo.
Lenhliziyo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.