Jesu ka aletareng

Jesu ka aletareng o lebella batho,
Hona joale ha re eeng ho mo neha pelo.

Ho Molimo ea matla ohle
Jesu oa me, Jesu oa me
Bana ba hao Ba u boka
Ba etsetse mohau.

Mohlolo oa mehlolo taba e sa tsejoeng,
Ka tlung eo ea thapelo Jesu o luletseng?

O ntsa luletse uena motho ea sitiloeng,
U mathele ho eena u tla u ntsha sebeng.

O ntsa luletse uena motho ea fokolang,
U nke matla ho eena ke seo a se batlang.

O ntsa luletse uena u mo furallela’ng?
U khutlele ho eena na u balehelang?

O ntsa luletse uena ngoana ea mo batlang,
U inehele eena ke eena phelisang.

Inkele hle, Morena pelo ea ka eohle,
E laeloe ke uena ka mehla le joale.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.