Jesu wena kuthokoza

Jesu wena kuthokoza, okuyikho kwenhliziyo,
nokukukhumbula njena kunjengoju olumnandi,
okudlula konk’ okunyengukuhlala nawe Jesu.

Mangitus’ igama lakho elimnandi emlonyeni
lenamis’ indlebe zami, lesasisa inhliziyo,
nguwe Jesu, wena wedwa, okholis’ umoya wami.

Jesu themba labonile, unomusa kubo bonke
abaphendukela kuwe beshiyil’ izono zabo.
Uligugu elimnandi kwabazinikela kuwe.

Singetshenwe muntu neze, nangencwadi singefunde
ubumnandi bokumthanda uMsindisi weth’ uJesu;
ukuphela omthandayo uzwa bona bunjengoju

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.