Ke tsatsi le monate

Ke tsatsi le monate
Lena la kajeno,
Re matheleng ka pele
Ho pelo ea Jesu.

A re eeng ho leboha lerato la  Jesu,
O hlahisitse lona ka ho shoela batho.

A re eeng ho lefela melato ea rona,
Re kopeng ligrasia pelong eo e mosa.

A re eeng ho soabela litshito tse ngata,
Tse leng teng ka ho rona o tla li hlakola.

A re eeng ho hlomoha ka pelo tsa rona,
Ho bona mahlomola a pitlang Morena.

A re eeng ho itlama pelong eo e mosa,
Ha re sa tla koeneha likanong tsa rona.

E, pelo ea Morena re se re u balla,
Re tla u sebeletse ka mehla le mehla.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s