Madunyisw’ uJesu Kristo

Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade.
OnguNkulunkulu uqobo owab’ umuntu ngathi.
Weza lapha emhlabeni eze kusihlenga sonke.
Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade.

Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade,
owafel’ onqamlezweni efela thina zoni.
Wahlawul’ izono zethu ngokuhlushwa kalukhuni.
Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade.

Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade,
ozinikelela thina kuYise eLathini.
Uyisinkwa sokuphila esivela ezuiwini.
Madunyisw’ uJesu Kristo kalokhu naphakade. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.