Nhliziyo ecwebile

Nhliziyo ecwebile kaJesu uMsindisi,
lungis’ezethu nazo, zize zicwebe njalo.

Uzenze zibe mhlophe, zixway’ izono zonke.
Ziqinise njalo ekulungeni konke.

Ubuhle nobumhlophe beyakho iNhliziyo.
Akub’ isibonelo esibonela kuso.

Vuthel’ uthando lwakho enhliziyweni zethu.
Ukuze sikuthande wena Nhliziyo enhle.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.