Nhliziyo kaMaria

Nhliziyo kaMaria, emhlophe njengeliqhwa.
Ngicela nami njalo emhlophe inhliziyo.
Ngicela inhliziyo, efuze yon’ eyakho
ecwebe njalo njalo, exway’ izono zonke.
Ecwebe njalo njalo, ecwebe njalo njalo.

Nhliziyo kaMaria, wahlatshwa yisinkemba
mhla efa umntanakho uphansi konqamlezo.
E! Nina olusizi, Wo! ngiyakukhalela.
Ngingeke ngisaphinda, ngihluphe wena Mame.

Nhliziyo kaMaria, nginik’ indawo kuwe,
engizocasha kuyo mhlazane ngilingwayo.
Nala ngimuka lapha eyami inhliziyo.
ihlanganiswe nawe Nhliziyo kaMaria.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.